Ngày phát hành: 15/03/2022

28 ngày

45 phút/ngày

2022 Thử Thách Giảm Cân

Mục tiêu: Giảm cân nhanh, toàn thân…

Thiết bị: Thảm tập, dây kháng lực (tùy chọn), quả tạ (tùy chọn)

Tuần 1

Ngày 1 | Day 1

khoi dong lam nong co the

Khởi động

10 phút cường độ cao

Giảm mỡ bụng & mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 2 | Day 2

Khởi động

Tập toàn thân, không nhảy

Giảm cân nâng cao

Giãn cơ sau tập

Ngày 3 | Day 3

Khởi động

Tập cường độ cao

5 phút giảm mỡ bụng

lich tap giam can 6

15 phút giảm mỡ thân dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 4 | Day 4 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 5 | Day 5

Khởi động

Tập toàn thân, không nhảy

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 6 | Day 6

Khởi động

Giảm cân nâng cao

Giảm mỡ bụng & mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 7 | Day 7 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 2

Ngày 8 | Day 8

Khởi động

15 phút giảm cân nhanh

20 phút cường độ cao

Giãn cơ sau tập

Ngày 9 | Day 9

Khởi động

10 phút giảm mỡ lưng

10 phút mông căng tròn

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 10 | Day 10

Khởi động

10phút cardio đốt mỡ

10 phút giảm mỡ tay

5 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 11 | Day 11 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 12 | Day 12

Khởi động

10 phút HIIT

10 phút tập mông

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 13 | Day 13

Khởi động

10 phút giảm mỡ tay

6 phút giảm mỡ lưng

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 14 | Day 14 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 3

Ngày 15 | Day 15

Khởi động

15 phút cường độ cao

8 phút giảm mỡ bụng dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 16 | Day 16

Khởi động

10 phút thân trên

10 phút cường độ cao

5 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 17 | Day 17

Khởi động

10 phút tập toàn thân

10 phút thon gọn chân

Giãn cơ sau tập

Ngày 18 | Day 18 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 19 | Day 19

Khởi động

8 phút giảm mỡ bụng

10 phút tập mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 20 | Day 20

Khởi động

10 phút tập toàn thân

8 phút giảm mỡ bụng dưới

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 21 | Day 21 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 4

Ngày 22 | Day 22

Khởi động

10phút cardio đốt mỡ

Giảm mỡ bụng

10 phút giảm mỡ tay

Giãn cơ sau tập

Ngày 23 | Day 23

Khởi động

10 phút tập mông

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 24 | Day 24

Khởi động

15 phút cường độ cao

8 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 25 | Day 25

Khởi động

15 phút giảm cân nhanh

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 26 | Day 26

Khởi động

10 phút cường độ cao

10 phút thân trên

8 phút giảm mỡ bụng dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 27 | Day 27

Khởi động

10 phút HIIT

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 28 | Day 28 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi
Go-Coffee-chinh-hang

Bạn đang khó giảm cân?

Bạn đã cố gắng tập luyện, ăn kiêng và thủ đủ mọi cách… Nhưng quá trình giảm cân của bạn quá chậm hoặc không hề có sự tiến triển gì? Cà phê giảm cân Go Coffee chính hãng Matxi Corp, có thể sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình đó và đạt được mục tiêu của mình