Ngày phát hành: 15/03/2022

28 ngày

45 phút/ngày

2022 Thử Thách Giảm Cân

Mục tiêu: Giảm cân nhanh, toàn thân…

Thiết bị: Thảm tập, dây kháng lực (tùy chọn), quả tạ (tùy chọn)

Tuần 1

Ngày 1 | Day 1

khoi dong lam nong co the

Khởi động

10 phút cường độ cao

Giảm mỡ bụng & mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 2 | Day 2

Khởi động

Tập toàn thân, không nhảy

Giảm cân nâng cao

Giãn cơ sau tập

Ngày 3 | Day 3

Khởi động

Tập cường độ cao

5 phút giảm mỡ bụng

lich tap giam can 6

15 phút giảm mỡ thân dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 4 | Day 4 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 5 | Day 5

Khởi động

Tập toàn thân, không nhảy

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 6 | Day 6

Khởi động

Giảm cân nâng cao

Giảm mỡ bụng & mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 7 | Day 7 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 2

Ngày 8 | Day 8

Khởi động

15 phút giảm cân nhanh

20 phút cường độ cao

Giãn cơ sau tập

Ngày 9 | Day 9

Khởi động

10 phút giảm mỡ lưng

10 phút mông căng tròn

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 10 | Day 10

Khởi động

10phút cardio đốt mỡ

10 phút giảm mỡ tay

5 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 11 | Day 11 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 12 | Day 12

Khởi động

10 phút HIIT

10 phút tập mông

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 13 | Day 13

Khởi động

10 phút giảm mỡ tay

6 phút giảm mỡ lưng

Giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 14 | Day 14 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 3

Ngày 15 | Day 15

Khởi động

15 phút cường độ cao

8 phút giảm mỡ bụng dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 16 | Day 16

Khởi động

10 phút thân trên

10 phút cường độ cao

5 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 17 | Day 17

Khởi động

10 phút tập toàn thân

10 phút thon gọn chân

Giãn cơ sau tập

Ngày 18 | Day 18 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Ngày 19 | Day 19

Khởi động

8 phút giảm mỡ bụng

10 phút tập mông

Giãn cơ sau tập

Ngày 20 | Day 20

Khởi động

10 phút tập toàn thân

8 phút giảm mỡ bụng dưới

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 21 | Day 21 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi

Tuần 4

Ngày 22 | Day 22

Khởi động

10phút cardio đốt mỡ

Giảm mỡ bụng

10 phút giảm mỡ tay

Giãn cơ sau tập

Ngày 23 | Day 23

Khởi động

10 phút tập mông

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 24 | Day 24

Khởi động

15 phút cường độ cao

8 phút giảm mỡ bụng

Giãn cơ sau tập

Ngày 25 | Day 25

Khởi động

15 phút giảm cân nhanh

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 26 | Day 26

Khởi động

10 phút cường độ cao

10 phút thân trên

8 phút giảm mỡ bụng dưới

Giãn cơ sau tập

Ngày 27 | Day 27

Khởi động

10 phút HIIT

10 phút mông căng tròn

Giãn cơ sau tập

Ngày 28 | Day 28 – Nghỉ ngơi và thư giãn

nghi ngoi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
DMCA.com Protection Status